Päihteet

A- A A+

Päihteiden käyttö aiheuttaa välittömiä muutoksia aivojen toiminnassa. Pitkälliseen käyttöön aivot sopeutuvat ja vaativat yhä enemmän ainetta halutun vaikutuksen syntymiseksi.

Runsas kertaluonteinen alkoholin käyttö voi johtaa muistikatkoksiin, sillä humala heikentää aivosolujen välistä yhteistyötä, hidastaa ajattelua ja pidentää reaktioaikaa. Tämä altistaa myös tapaturmille, jotka voivat johtaa aivovaurioon.

Alkoholin ja huumeiden toistuva tai runsas yksittäinen käyttö voivat tuhota aivosoluja ja altistaa aivot sairauksille. Noin puolella alkoholin suurkuluttajista havaitaan muistiongelmia ja uuden oppimisen vaikeutta. Dementian aiheuttajana alkoholi on toiseksi yleisin. Myös kannabiksella on samankaltaisia vaikutuksia. Huumeet voivat lisäksi altistaa mm. aivoverenvuodolle. Päihteistä aiheutuu myös runsaasti muita neuropsykologisia vaurioita.

Pitkään jatkunut alkoholin ja muiden päihteiden käyttö altistaa peruuttamattomille vaurioille. Jotkut alkoholin aiheuttamat muutokset voivat kuitenkin korjaantua lopettamisen jälkeen, sillä aivot ovat hyvin sopeutuvaiset.

Kun alkoholin käyttö pysyy kurissa, ei aivoille välttämättä koidu vahinkoa. Punaviinilasillisella päivässä on katsottu olevan myös terveyttä edistäviä vaikutuksia, joskin tutkimustulokset ovat tältä osin ristiriitaisia. Alkoholi vaikuttaa jokaiseen yksilöllisesti ja jotkut ihmiset ovat herkempiä sen negatiivisille vaikutuksille. Myös sairaudet ja lääkitys voivat aiheuttaa pientenkin annosten kanssa arvaamattomia sivuvaikutuksia. Alkoholi voi myös sekoittaa unirytmiä ja unen määrä ja laatu voivat kärsiä. Kohtuukäyttö on naisille enintään yksi ja miehille kaksi ravintola-annosta päivässä, ei päivittäin.

Nuorten kehittyvät aivot ovat herkemmät päihteiden aiheuttamille vaurioille ja riippuvuuden syntymiselle. Heidän kohdallaan ei voida puhua kohtuukäytöstä. Vahva humalatila laskee verensokeria, josta seuraa aivojen energiansaannin tyrehtyminen. Tuloksena voi olla aivovaurio. Runsan kertaluonteinen juominen voi myös johtaa aivoverenvuotoon tai verisuonitukokseen aivoissa. Tämä riski kohdentuu etenkin nuoriin miehiin. Myös alkoholimyrkytys on uhkana.

Tupakka sisältää yli 4000 erilaista myrkyllistä ainetta, joista nikotiini aiheuttaa nopean riippuvuuden. Tupakointi vahingoittaa verisuonia ja lisää aivohalvauksen vaaraa. Se myös hidastaa verenkiertoa ja vaikuttaa näin aivojen hapensaatiin ja toimintakykyyn. Tupakoinnin tiedetään olevan dementian itsenäinen vaaratekijä.

 

 

 

 

 

 

 

Myllyhoito: Päihdelinkki: Alkoholi ja muisti
Keskisuomalainen: Muista tämä, ennen kuin vedät pään täyteen!
National Geographic: Pienet iskut voivat vaurioittaa aivoja
Hyvä terveys: Terveyden tietopankki > Sairaudet

Tohtori.fi: Muistiklinikka
Muistisairauksien ennaltaehkäisyn mahdollisuudet – Aivoterveydestä arkipäivää [PDF]