Aivojen Harjoittaminen

A- A A+

Aivot pienenevät iän myötä. Tämä on osittain luonnollista karsintaa, sillä aivoista häviää yleensä tarpeettomiksi käyneitä hermosoluja ja yhteyksiä, joita ei käytetä. Kokonaan uusia hermosoluja kuitenkin myös syntyy, ja ne voivat muodostaa keskenään uusia hermoyhteyksiä.

Aivojen kyky oppia säilyy siis myös iäkkäämpänä. Oppiminen vie ehkä enemmän aikaa, mutta kokemuksesta on kuitenkin paljon hyötyä, ja vanhemmat aivot osaavat usein hyödyntää resurssejaan paremmin ja kärsivällisemmin. Esimerkiksi matemaattinen ja looginen päättelykyky yleensä vain paranee vuosien myötä.

Tärkeää on kuitenkin ylläpitää aivojen kuntoa harjoittamalla niitä! Kaikki toiminta, mikä vaatii älyllistä ponnistelua ja läsnäoloa aktivoi aivosoluja. Aivokuntoilua ovat esimerkiksi sanaristikot, sudokut, erilaiset muistia ja tarkkaavaisuutta harjoittavat pelit, lukeminen, laulaminen, musiikin kuuntelu, käsityöt, puutarhan hoitaminen jne.

Aivot pitävät myös vaihtelusta! Sitä voi hankkia jo pelkästään rikkomalla rutiineja, esimerkiksi kulkemalla tutun reitin sijasta vieraampaa, opettelemalla jotain uutta, hankkimalla uuden harrastuksen jne. Television passiivinen katselu ei juuri aiheuta aivosoluissa vipinää, mutta esimerkiksi keskustelu TV-ohjelmasta katselukumppanin kanssa aktivoi aivoja jo aivan eri tavalla!

Myös ystävät ovat tärkeitä aivojen kannalta! He merkitsevät virikkeitä: Ulkoilua yhdessä, keskustelua, muistelua, harrastuksia, vertaistukea...Ystäväpiiristä ja sosiaalisesta kanssakäymisestä saa hyvää mieltä! Kavereihin voi pitää yhteyttä paitsi kasvotusten, myös puhelimitse, sähköpostitse tai vaikkapa facebookissa. Jokaisella ihmisellä on oma tapansa hoitaa sosiaalista kanssakäymistä ja on yksilöllistä kuinka paljon sitä kukin tarvitsee!

 

TIEDE: Vanhat aivot nuoria viisaammat
Helsingin Sanomat: Aivoista katoaa ikääntyessä vain tarpeettomia hermosoluja
Talouselämä: Vaihteeksi hyviä uutisia keski-ikäisten aivoista: kyky oppia ei häviä

Kudo työhuolesi pois

Tärkeä opetus aivojen harjoittamisesta löytyi